№ уроку Тема уроку №№ завдань ДатаСкачати 186,65 Kb.
Дата конвертації10.12.2016
Розмір186,65 Kb.
ТипУрок

Українська мова, 2 клас

Календарне планування уроків української мови у 2 класі

1 семестр (4 години на тиждень)
№ уроку

Тема уроку

№№ завдань

Дата

Звуки і букви. Склад. НаголосЗвуки мовлення, букви якими вони позначаються.

1-6


Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки. Тверді і м’які приголосні. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків.

7-11


Звуки і букви. Абетка.

12-15


Алфавітні назви літер. Вимова і написання слова вересень.

16-20


Великі літери української абетки.

21-25


Розташування слів за абеткою. Вимова і написання слова червоний.

26-31


Робота з алфавітом та орфографічним словником. Вимова і написання слова шофер.

32-36


Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь на тему «Наші літні канікули».

Склад. Перенос слів з рядка в рядок складами.

37-41


Правило переносу слів зі збігом приголосних звуків.

42-44


Правило переносу слів з буквами й та ь. Закріплення правил переносу слів з рядка в рядок.

45-49


Голосні звуки і букви, що їх позначають.

50-54


Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Спостереження за позначенням сполучення звуків [йо]. Вимова і написання слова медаль.

55-57


Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки.

58-61


Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам’ятати. Повний звуковий аналіз слів. Вимова і написання слів читання, завдання, дятел.

62-66


Урок розвитку зв’язного мовлення.

Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів, звуків.

67-72


Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Спостереження за вимовою і написанням. Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу.

73-78


Приголосні звуки, позначення їх буквами. Опис квітки за малюнком та запитаннями.

79-83


Звук [ф],буква Ф,ф.

84-89


Звук [ф], звукосполучення [хв].

90-94


Звуки [дж],[дз],[дз’] – вимова і позначення на письмі. Перенос слів з цими буквосполученнями. Орфоепічні вправляння.

95-98


Звук [ґ], буква ґ. Зіставлення вимовляння звуків[ґ] - [г]. Вимова і написання слова ґудзик.

100-104


Урок розвитку зв’язного мовлення.

115


Буква щ, її звукове значення.

105-110


Уявлення про дзвінкі і глухі парні приголосні звуки.

11-117


Правило вимовляння дзвінких звуків в українській мові.

118-121


Практичні вправи у вимовлянні і написанні слів зі дзвінкими і глухими приголосними.

122-126


Тверді і м’які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м’яких звуків. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь).

127-131


Позначення м’якості приголосних перед [о]. Перенос слів зі знаком м’якшення.

132-135


Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними. Вимова і написання слова килим.

136-140


Урок розвитку зв’язного мовлення. Діалог.

150-151


Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.

141-144


М’який приголосний звук [й]. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є.

145-149


Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.

152-155


Подовженні м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі.

156-160


Перенос слів із м’якими подовженими звуками.

161-166


Звуковий і звуко-буквений аналіз, вимова і написання слів з подовженими м’якими приголосними.

167-170


Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів. Вимова і написання слова ознака.

171-173


Урок розвитку зв’язного мовлення.

Вимова і написання слів, у яких ставиться апостроф.

174-178


Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом.

179-181


Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом. Правило переносу слів з апострофом. Вимова і написання слова комп’ютер.

182-186


Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Звуки і букви. Склад. Наголос»Мова і мовленняРідна мова і споріднені мови. Спостереження над звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах.

187-191


Усне і письмове мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення.

192-196


Спостереження над силою голосу і темпом мовлення за текстами різних типів. Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями.

197-201


Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірка вмінь будувати діалог.

Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи для засвоєння етикетних форм спілкування. Перевірка вмінь будувати діалог.

202-204
ТекстЩо таке текст.

205-208


Добір до тексту заголовка.

209-212


Будова тексту. Зачин, основна частина, кінцівка.

213-215


Усний переказ тексту за запитаннями. Складання тексту на основі початку тексту і ілюстрації.

216-219


Уявлення про типи текстів – розповідь, опис, міркування. Вимова і написання слова заєць. Списування.

220-221


Диктант.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Мова і мовлення. Текст»РеченняРечення як група зв’язаних між собою слів, що виражають закінчену думку. Вимова і написання слів учитель, учителька.

222-226


Спостереження за основними ознаками речення.

227-230


Розповідні речення. Вимова і написання слова іній.

231-234


Питальні речення. Засвоєння питальних слів.

235-238


Вправи на інтонаційне виділення слів, важливих для вираження думки.

239-242


Аудіювання.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний твір за ілюстрацією та запитаннями за її змістом. Робота над інтонацією розповідних і питальних речень.

243-246
Календарне планування уроків української мови у 2 класі

2 семестр (3 години на тиждень)
№ уроку

Тема уроку

№№ завдань

ДатаСпонукальні речення.

247-250


Узагальнення знань про розповідні, питальні і спонукальні речення. Знак оклику в кінці речень, що вимовляються з сильним почуттям.

251-255


Головні слова в реченні.

258-262


Визначення головних слів у реченні.

263-265


Зв’язок слів у реченні за питаннями.

266-269


Урок розвитку зв’язного мовлення. Усна розповідь за ілюстрацією та планом на тему «З днем народження!»

256-257


Побудова речень. Поширення речень за допомогою питань.

270-274


Узагальнення знань з теми «Речення».

275-278
Слово

Слова, які означають назви предметів (іменники)Уявлення про слова - назви предметів (іменники). Вимова і написання слова портфель, календар.

279-282


Розпізнавання іменників за питаннями хто? що? Вимова і написання слова диван.

283-287


Змінювання іменників за зразком: один – багато. Словниково-логічні вправи. Вимова і написання слова диктант.

288-295


Урок розвитку мовлення: розповідь за серією малюнків «Друзі птахів».

302


Велика буква в іменах, по-батькові та прізвищах людей. Вимова і написання слова черговий.

296-303


Велика буква у кличках тварин.

304-306


Велика буква у кличках тварин.

307-311


Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок.

312-317


Диктант.

Розвиток зв’язного мовлення.Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)Уявлення про слова, які виражають ознаки предметів (прикметники). Вимова слова ознака.

318-322


Зв’язок прикметників з іменниками. Змінювання прикметників разом з іменниками за зразком: один – багато.

323-326


Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів. Робота над загадками.

327-330


Назви ознак близькі і протилежні за значенням. Вимова і написання слова помилка.

331-334


Тренувальні вправи на добір слів протилежних за значенням. Вимова і написання слова метро.

335-338


Розвиток зв’язного мовлення. Опис дятла.

328


Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Іменники. Прикметники»Слова, що означають дії предметів (дієслова)Уявлення про слова, що означають дії предметів (дієслова).

339-342


Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.

343-345


Зв’язок дієслів з іменниками у формі однини і множині (без уживання термінів). Вимова і написання слова ясен.

346-349


Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над діалогом насиченим дієслівними формами. Виразне читання.

350-352


Урок розвитку мовлення. Складання розповіді за малюнком і опорними словами.

353-356


Спостереження за словами - назвами дій, близькими і протилежними за значенням.

357-359


Спостереження за багатозначними словами - назвами дій.

360-364
Службові словаУявлення про службові слова і їх роль у реченні.

365-367


Спостереження за роллю службових слів у реченні. Вимова і написання слова понеділок.

368-371


Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченнях.

372-375


Урок розвитку мовлення.Корінь слова. Спільнокореневі словаУявлення про спільнокореневі слова і корінь слова.

376-382


Розпізнавання спільнокореневих слів, визначення в них спільної частини – кореня.

383-387


Практичні вправляння зі спільнокореневими словами.

388-391


Практичні вправляння зі спільнокореневими словами. Вимова і написання слова дитина.

392-395


Розпізнавання спільнокореневих слів та слів, близьких за значенням. Вимова і написання слова четвер.

396-399


Урок розвитку мовлення. Перевірка вмінь будувати усний переказ.Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені словаНенаголошені голосні звуки [е], [и]. Спостереження за вимовою і написанням. Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу.

400-404


Тренувальні вправи на перевірку ненаголошених голосних зміною форми та добором споріднених.

408-411


Повторення та закріплення вивченого.

412-415


Диктант.

Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Дієслова. Службові слова. Корінь слова. Спільнокореневі слова. Вимова і написання слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова»

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді.

405-407
Повторення вивченого за рікВиконання комплексних вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми. Списування.

416-418


Аудіювання.

Виконання комплексних вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми.

419-421


Виконання комплексних вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми.

422-424


Виконання комплексних вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми.

425-428


Розвиток зв’язного мовлення.

Підсумковий урок за рік.

429-430

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал